Dr. Darabos Enikő Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas

Kleinhappel Miklós – Fotó: archív | 2018.07.18.
Dr. Darabos Enikő Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas

A teljesítmény-központú országos akadémiai ösztöndíjat idén százhatvanketten nyerték el, az ELTE munkatársai közül tizenhatan, köztük a Savaria Magyar Irodalomtudományi Tanszék egyetemi docense.

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) által 1996-ban alapított Bolyai János Kutatási Ösztöndíj odaítéléséről minden évben kuratórium dönt. Az ösztöndíjra negyvenötödik életévüket be nem töltött, tudományos fokozattal rendelkező, de MTA doktora címet még nem szerzett kutatók pályázhatnak. Az egy, két vagy három évre szóló ösztöndíj célja – a pályázati kiírás megfogalmazása szerint – „tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére irányuló felkészülésnek elősegítése”. Az ösztöndíjat idén is a Bolyai-napon adták át az MTA Székházában.

Dr. Darabos Enikőtől megtudtuk: a Bolyai-ösztöndíjat egy olyan tudományos monográfia megírására nyerte el, amelyben a korporealitás kérdéskörét vizsgálja Nádas Péter műveiben.

A kutatás természetesen nem előzmények nélküli. Dr. Darabos Enikő 2006 óta foglalkozik Nádas Péter írásművészetével. Ebben az évben A néma test diskurzusa című Nádas-tanulmány megírására elnyerte a Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíjat. Azóta több tanulmánya is született az író Saját halál és Világló részletek című műveiről, melyek bekerültek a hazai és nemzetközi Nádas-kutatás tudományos diskurzusába. A SEK egyetemi docense a szerzővel több interjút, kötetbemutatót is szervezett, ezek az idézettségi adatok alapján a Nádas-filológia megkerülhetetlen részét képezik. Oktatónk tavaly az értelmiségtörténet tudományos kérdésfelvetése mentén vizsgálta Nádas Péter szerepét, hatását a kulturális, azon belül a szépirodalmi elit kortárs megképződése felől (Nádas Péter, a karrier nélküli író).

Dr. Darabos Enikő kutatási tervéről szólva elmondta, össze kívánja foglalni Nádas Péter hangsúlyosan érzéki szemléletének értelmezéskísérleteit, hogy világosabbak legyenek a Nádas-recepció ellentmondásai és főbb csomópontjai, beleértve a Nádas-esszék gyakran eltérő felhangokkal bíró kritikai fogadtatását is. Nádas közéleti írásai kapcsán ugyanis gyakran az értelmiség kultúraformáló szerepe kerül a kritikák előterébe. A SEK egyetemi docense ennek kapcsán a korporealitás kimerítő, Nádas-féle analízisének értelmezését összekötné egy olyan kultúrakritikai nézőponttal, mely a kortársi-értelmiségi lét reflektív, elitkutatásokban megfogalmazódó meglátásait is összegzi.

Dr. Darabos Enikő kutatása társadalmi hasznosíthatóságát abban látja, hogy az olvasó figyelme és érzékenysége is változik egy ilyen kérdésfelvetés hatására. Túl a Nádas-féle korporealitás erős szembesítő erején, mely az olvasó mindenkori ember- és világfelfogását vonja kérdőre, egy ilyesfajta megközelítés hatására, mint amit kutatása során felkínál, az értelmiségi olvasó látni fogja a saját helyzetét egy kortárs elitkutatás kontextusában, tehát nemcsak az egyéni, hanem a társadalmi önismerethez is hozzásegít – vélekedik a SEK egyetemi docense.

Az átadóünnepségről részletesen az MTA honlapján olvashat, itt az idei ösztöndíjasok névsora is megtalálható.