Diplomahangversennyel búcsúztak a végzősök

Szöveg és fotó: Kleinhappel Miklós | 2019.05.27.
Diplomahangversennyel búcsúztak a végzősök

Az ELTE szombathelyi Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ (BDPK) Savaria Zenepedagógiai Tanszék osztatlan tanárképzés és mesterképzés végzősei május 23-án a tanszék Liszt-termében léptek fel.

A diplomahangversenyt dr. Németh István, az ELTE szombathelyi ügyekért felelős koordinációs rektorhelyettese köszöntötte, aki emlékeztetett, a berzsenyis hagyományok nem csupán azt jelentik, hogy az intézmény felkészíti a pedagógus hivatás gyakorlására a hallgatókat, hanem hogy ezt alkotó, támogató közösségben teszi, ezzel is segítve tehetségük kibontakozását, hogy ők is ezt a szemléletmódot örökítsék majd tovább. Ilyen kis közösség a zenei tanszék is, ahol nem csak a tanárok, hanem a hallgatók is adnak magukból, tanúbizonyságát téve annak, hogy elsősorban nem azt tartják értéknek, ami azonnal anyagi javakra váltható.

Dr. Pozsonyiné Falusi Anikó tanszékvezető arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a vezénylő hallgatók tanulmányaik ideje alatt (kórusban vagy szólisztikusan) sokat énekeltek, de ahhoz, hogy a diplomahangversenyen jól szerepeljenek, arra is szükség van, hogy a közönség drukkoljon nekik, hiszen először állnak ki egy kórus elé dirigálni. A színpadon álló ELTE Savaria Egyetemi Kórus tagjaihoz szólva pedig a tanszékvezető azt mondta, ők is adják szívüket–lelküket a nagy pillanat előtt álló vezénylőkért.

A karvezetés diplomakoncerten vezényelt Kovács-Gombos Dávid, Mihajliv Renáta, Magyarósi Vivien és Villányi Zita. Három mesterszakos hallgató, Illyésné Csizmadia Márta, Adonyi Dávid és Gödri Dániel kamaraénekesi tudását csillogtatta meg. Orgonán Farkas Patrik, zongorán Adonyi Dávid működött közre.

A hangverseny zárásaként a végzősök nevében Mihajliv Renáta méltatta a tanszék oktatóinak, dr. Pozsonyiné Falusi Anikónak, Horváthné dr. Csomó Orsolyának, Fasching Zsuzsannának és Tamás Katalinnak a munkáját, kiemelve, hogy tevékenységük eredményeképp az itt végzett hallgatók a hivatásukat szívvel-lélekkel végző pedagógusok lesznek, akik szeretik önmagukat, a gyerekeket, és szeretni fogják leendő munkahelyüket is.

Az 1959-ben megalakult szombathelyi pedagógusképzéssel egyidős zenei tanszék a kezdetektől fogva azt tűzte ki feladatául, hogy a zenei neveléshez szükséges szakmai ismeretek mellett fejlessze azokat a képességeket, amelyek a hallgatókat alkalmassá teszik a nemzetközileg is elismert hagyományokon alapuló korszerű oktatásra. Az általános zenei műveltség kiművelése, egységes módszertani eljárások kialakítása és érvényesítése: ezek az alapelvek mindmáig gerincét képezik az oktatói, nevelői munkának. A képzésben hangsúlyos a tehetséggondozás, a kiemelkedő képességű hallgatóknak egyéni, személyre szabott oktatás biztosítja a sokirányú fejlődést. Az oktatás hatékonyságát bizonyítják az OTDK-helyezések, CD felvételek és koncertek, de legfőképpen a mára már határon átnyúló régióban működő jó szakmai felkészültségű ének–zene tanárok.

Diplomahangversennyel búcsúztak a végzősök

Diplomahangversennyel búcsúztak a végzősök

0

/

0

0

/

0