Diktatúra és demokrácia konferencia – Jáger Amália előadása

Dr. Kalocsai Péter | 2022.10.04.
Diktatúra és demokrácia konferencia – Jáger Amália előadása

A Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, valamint a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum Diktatúra és demokrácia címmel tudományos konferenciát tartott 2022. október 1-jén Budapesten. 

A konferencia fókuszában a Kádár-korszak és a rendszerváltás tantervi fogalmai álltak. A Személyes történelem, vallásföldrajz, mélység-elv című 4. szekcióban Jáger Amália is előadott Nyomozzunk! Bűntény a palotában! címmel. A mestertanár módszertani előadásában bemutatta, hogyan lehetséges magyar történelemből mélységelvű témákat feldolgozni. Konkrét választása a magyar középkorra esett. Ismertette, hogy a „Magyar királyok a krónikákban és legendákban” mélységelvű téma keretében hogyan dolgozták fel a tanulók források (képi és szöveges, primer és szekunder) segítségével Zách Felicián történetét. Elemezték a Képes Krónika miniatúráját, elolvasták a krónika szövegét, majd a diákok a szöveget egy táblázat segítségével értelmezték, amely egy bűntény felderítésekor szokásos kérdésekre kereste a választ (pl. elkövető, helyszín, indíték, etc). Ezt követően Arany János balladájával vetették össze a krónika leírását, keresték a különbségeket és annak okait. A választ erre a kortárs történészek munkájában találták meg a tanulók, a források kritikus feldolgozását is gyakorolva. A tanóra végén pedig Orlai Petrich Soma festményén azonosították be a szereplőket. A mestertanár a feladatlapot online és jelenléti oktatásban is eredményesen kipróbálta.