Aranydiplomát kaptak

Szöveg és fotó: Kleinhappel Miklós | 2018.05.17.
Aranydiplomát kaptak

A Szombathelyi Tanítóképző Intézet 1968-ban végzett öregdiákjai vehettek át aranydiplomát pénteken a jogutód Savaria Egyetemi Központban.

A Tanácsteremben megtartott ünnepséget a Reményik általános iskola tanulóinak műsora nyitotta.

Majd dr. Czetter Ibolya főiskolai tanár tolmácsolta dr. Németh István gondolatait – a rektorhelyettes az ELTE alapításának tiszteletére megrendezett Pázmány-napon vett részt Budapesten, ezért nem tudott jelen lenni. „Önök számára az itt megszerzett mesterségbeli tudás és az itt kialakult világnézet egész életükben viszonyítási pontként szolgált. Diplomájuk rangot jelentett és megbecsülést eredményezett. Kiváló tanárok között kiváló szakemberekké váltak, köszönjük, hogy minden egyes napjukkal öregbítették intézményünk hírnevét. Életpályájuk ékes bizonyítéka annak, hogy a család, amely ’felnevelte’ önöket, olyan értékeket adott át, amelyek segítségével megállták a helyüket az elmúlt ötven év viharaiban, és akarva-akaratlanul, tudatosan vagy tudattalanul önök is továbbadták ezeket. Kérem, osszák meg családjuk tagjaival, ismerőseikkel, hogy a Savaria Egyetemi Központ immár az ELTE részeként, de a berzsenyis hagyományokat folytatva várja őket. Legyen családi tradíció Szombathelyen végzett egyetemistának lenni!” – állt egyebek mellett dr. Németh István levelében.

Dr. Czetter Ibolya a Savaria Egyetemi Központ vezetősége és polgárai nevében köszöntötte az ünnepelteket. Emlékeztetett: az elmúlt ötven évben a társadalom egésze alapvető változásokon ment át, mindez érintette a közoktatást is. „Önök voltak azok, akik a jogelőd intézményben megszerzett diplomával, fáradságos munkával az állandóságot képviselték. Munkájukban csak két dolog nem változott: a gyerek és az önök elhivatottsága.” Ahogy egy tanító kinyitja a diák előtt a nagyvilág kapuját, az egy egész életre meghatározza a diák viszonyát a tudáshoz és a tisztességhez – utalt dr. Czetter Ibolya a tanítói hivatás tétjére. Szavai szerint a társadalom ennek ellenére nem képes kifejezésre juttatni a szerepüknek megfelelő megbecsülést. Ezt próbálja meg az anyaintézmény valamennyire kompenzálni azzal, hogy egykori tanítványainak a diploma megszerzése után ötven évvel aranydiplomát ad. „Büszkék vagyunk önökre. Szeretnénk mai hallgatóinknak is olyan alapokat adni további életükhöz, amelyekben a példát az önök több évtizedes elhivatottsága, felkészültsége, tisztessége adja” – zárta szavait dr. Czetter Ibolya.

Az aranydiplomások nevében Tóth Lajosné Vajda Márta emlékezett az intézményben eltöltött évekre. Többek között elmondta: „Itt azt tanultam, hogy jól kell tanítani és személyre szólóan nevelni. Egy gazdag és lezárt pálya van mögöttünk, megcselekedtük, amit a pálya követelt.”

Az ünnepségen az aranydiplomások köszöntötték egykori tanárukat, Horváth Jánost.

Aranydiplomát kaptak

Aranydiplomát kaptak

0

/

0

0

/

0