A Világtörténetben a Történelem Tanszék műhelymunkájának eredményei

SEK | 2022.08.24.
A Világtörténetben a Történelem Tanszék műhelymunkájának eredményei

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének szakfolyóirata, a Világtörténet  2022. évi 2. száma, amelynek gerincét a BDPK Történelem Tanszékének műhelymunkája adja, ez év augusztus 1-jén jelent meg.

1918 és 1922 között, számos történelmi jelentőségű eseményre (Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása, nyugat-magyarországi felkelés, a soproni népszavazás, Nyugat-Magyarország elszakítása, Burgenland megalakulása) került sor. Az események centenáriuma indokolta, hogy a nyugati végek történészműhelye is vizsgálja, kutassa e témákat. A Történelem Tanszék műhelymunkájának számos eredménye született az elmúlt években.

A trianoni béke hatása Vas vármegye közlekedésére címmel Kalocsai Péternek terjedelmes tanulmánya jelent meg 2020-ban. Nyugat-Magyarország és Burgenland (1918–1922) címet viselte a BDPK 2021. november 3-án rendezett Tudomány Napi konferenciáján a Történelem Tanszék szekciója. Csak néhányat kiemelve a számos előadás közül: Cierna Lubica az Ausztriát és Magyarországot elválasztandó szláv korridortervekről, Katona Attila Szombathely 1921 augusztusa és szeptembere közötti lehetőségeiről adott elő, Horváth Mihály Ferenc Sopron és a környező falvak népszavazását is érintette előadásában. Ez év tavaszán mutatták be Szombathelyen Murber Ibolya Nyugat-Magyarországtól Burgenlandig 1918–1924. Határtörténetek az első világháború után című kötetét.  A könyv német nyelvű változata (Grenzziehung zwischen Ver- und Entflechtungen: Eine Entstehungsgeschichte Deutsch-Westungarns und des Burgenlandes) 2021 őszén jelent meg.

Nagy szakmai elismerés, hogy a Világtörténet szerkesztősége a tematikus szám megvalósításában a BDPK Történelem Tanszékére is támaszkodott. A szóban forgó szám szerkesztésében közreműködött és a bevezetőjét írta Murber Ibolya. A Tanszék oktatói közül ő az osztrák–magyar határvita gazdasági aspektusairól, Kalocsai Péter a nyugat-magyarországi közlekedési hálózat trianoni békeszerződés okozta változásairól, Bakó Balázs a katolikus egyházkormányzatot ért hatásokról értekezett. Nagy Adrienn (óraadó tanár, volt hallgató) gazdaság- és társadalomtörténeti szempontokat kiemelve adott bepillantást a korabeli osztrák–magyar határon zajló csempészetről. A tanszék további egykori hallgatói közül Tóth Imre (múzeumigazgató) Sopron hűsége a 20. századi emlékezetpolitikában témában írt, a frissdiplomás Agg Richárd (a 2021. évi OTDK II. helyezettje, tanár) pedig a korabeli magyar napilapok érveit foglalta össze Nyugat-Magyarország megtartása mellett. A Szemle rovatban pedig a Tanszék két jelenlegi hallgatójának, Horváth N. Zsoltnak és Szabó Bálintnak egy-egy recenziója is olvasható.

A centenáriumok során a tanszék oktatói a tudománynépszerűsítésre is figyelmet fordítottak. Katona Attila például Párizs – Trianon. Egy évszázadon túl címmel a Vasi Múzeumbarát Egyletnek tartott ismeretterjesztő előadást. A Vas Megyei Levéltár Túlélni a tragédiát. A trianoni békediktátum következményei Vas vármegyében emlékkiállításának szakmai megvalósításában Kalocsai Péter is közreműködött.