A tudományos diákköri konferenciát is online tartották

Kleinhappel Miklós | 2020.05.18.
A tudományos diákköri konferenciát is online tartották

Hét testnevelőtanár–gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár, egy tanító, valamint egy sport- és rekreációszervező szakos hallgató ismertette hét kutatási téma eddigi eredményeit online tudományos diákköri konferencián (TDK).

A távolléti oktatás számos kihívás elé állítja az oktatókat és a hallgatókat egyaránt, amelyek nem csupán az előadások, szemináriumok és gyakorlatok megtartásában jelent gyökeres változásokat. Hanem például a felsőoktatáshoz szervesen kapcsolódó hallgatói kutatómunkában is. Hiszen ahogy az egyetemi oktatás, úgy az egyetemisták tudományos tevékenysége sem állt le, hanem – amennyire lehetett – az online térbe helyeződött át.

Utóbbi ékes példája volt a Sporttudományi Intézetnek a jövőre immár harmincötödik alkalommal megrendezendő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) történő felkészülés jegyében Suskovics Csilla egyetemi docens által szervezett online tudományos diákköri konferenciája május 8-án.

A tudományos tanácskozást megnyitó Némethné Tóth Orsolya egyetemi docens, a zsűri elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy témakonferenciáról lévén szó, az előadók kutatásainak zöme kezdeti szakaszban van, ezért a konferencia célja a tanácsadás, valamint a kritikai észrevételek megfogalmazása, és nem osztanak ki helyezéseket. Az OTDK-ra az őszi konferencián nyújtott teljesítménnyel lehet majd tovább jutni.

 

 A zsűri elnöke, Némethné Tóth Orsolya egyetemi docens

 

A házi TDK-n tíz perc állt a hallgatók rendelkezésére, hogy beszámoljanak kutatásaikról, illetve azok eddigi eredményeiről. 

 

Horváth Zoltán és Reiner Dóra
A tánc helye a mindennapos testnevelésben című kutatásáról beszélt

 

Összesen kilencen (Reiner Dóra, Horváth Zoltán, Földvárszki Edina, Karacsi Gábor, Pólya Márton, Tasnádi Renáta, Forgács Tamás Leon, Buti Nikolett és Kövecses Patrícia) hét témát ismertettek.

 

Pólya Márton kutatásának címe:
A nyújtó és mobilizáló gyakorlatok rendszeres használatának középiskolás tanulók pszichomotoros képességeire

 

Az egyes előadásokat öt perc megbeszélés követte. Ám gyorsan kiderült, hogy a néhány perces keret meglehetősen szűkre szabott. Az előadások végeztével sorjáztak a jobbító szándékú észrevételek, nem csupán a zsűri tagjaitól, Szegnerné Dancs Henriette egyetemi docenstől és Szigethy Mónika egyetemi tanársegédtől, hanem az intézet több oktatójától, illetve a hallgatótársaktól is, ezzel pedig, Heszteráné Ekler Judit egyetemi docens, intézetigazgató és hat témát vezető oktató (az utolsóként ismeretett kutatás témavezetője Ihász Ferenc egyetemi tanár) megfogalmazása szerint „a témakonferencia elérte a célját”.

 

A már rutinos TDK-zó Buti Nikolett is hasznos tanácsokat kapott
A sportoláshoz kapcsolódó tudatos vízfogyasztás hatásai című munkája tökéletesítéséhez

 

Kérdéseinkre válaszolva az intézetigazgató elmondta, a TDK-zó hallgatókkal a távolléti oktatás alatt is folyamatos volt a munka, amely az online házikonferenciával tetőzött.

Amikor a távolléti oktatás tapasztalatairól kérdeztük, Heszteráné Ekler Judit emlékeztetett, a sportszakokon összetettebb az oktatás, mint más, kevésbé gyakorlatorientált szakokon.

 

A kontakt kapcsolatot lehetővé tevő kurzusoldal

 

„Az elméleti tárgyak, illetve anyagrészek átadásához kreatív módon használtuk a Moodle, a Canvas és a Teams felületeket. Ezeken tanári és hallgatói közös munka eredményeiként statikus anyagokat, feltöltendő feladatokat, gyakorlásra alkalmas kérdésbankokat helyezünk el. Mozgásoktatásról lévén szó, hallgatóink ezeken a felületeken tudtak videóra felvett mozgásanyagokat is leadni; nem csak kötelező feladatokat, hanem kreatív, a hallgatói ötletekből származó mozgásprogramokat is."

 

Képek hallgatónk, az Európa-bajnok Dévai Boglárka tornász feltöltött súlyzógyakorlatából

 

"Sok kurzus anyagával azonnal reagáltunk a közoktatásban megjelenő digitális testnevelés kihívásaira, és hallgatóink ott is használható szakanyagok »gyártásába« kezdtek. Ezt – a vírushelyzetben különösen pezsgő – szakmai fórumokon is megosztottuk. A tanulásban való előrehaladást a digitális felületeken tesztekkel, online csoportos prezentációkkal oldottuk meg, de kiscsoportos, közös mozgásfeladatokat is alkalmaztunk. Ugyan nagyon kis számban, de vannak a szakjainkon olyan kurzusok, amelyek gyakorlati anyagának feldolgozására csak az őszi félévben kerülhet sor”

– mondta el az intézetigazgató.

 

A tanulástámogató rendszer egy kurzusoldala

 

Heszteráné Ekler Judit hozzátette, a hallgatók további ösztönzésére a Sporttudományi Intézet meghirdette a KaranTréning–KaranTénig című pályázatot, amely szintén a szakmai tudás aktuális formában történő előhívására szolgál, az oktatók pedig több kutatási programot indítottak a karanténhelyzet sportos vonatkozásaival kapcsolatban és részt vesznek az egyetemi oktatók gyermekeinek nyújtott szabadidős programszolgáltatásban is.