A TINLAB-projektek első eredményeit ismertették

Kleinhappel Miklós | 2022.06.14.
A TINLAB-projektek első eredményeit ismertették

Az ELTE szombathelyi campusán két projekt fut a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium (TINLAB) keretében. Vezetőik – az első eredményekről is beszámolva – ezeket mutatták be a projekt közelmúltban megrendezett kétnapos online konferenciáján.

Az ELTE által kezdeményezett és koordinált TINLAB projekt fő célja a társadalmi problémákra, kihívásokra megoldási javaslatok keresése, kidolgozása. Ehhez egyaránt igénybe veszi a kutatás, fejlesztés és oktatás eszközeit konzorciumi partnerekkel – a Miskolci Egyetemmel és a Pannon Egyetemmel, valamint egy civil kutató–tudásközvetítő szervezettel, a Hárfa Alapítvánnyal – karöltve.

A projekt tematikailag nagyon széles területeket fog át, a társadalmi jóléttől, a digitalizáció társadalmi hatásain, a lokális, illetve a környezeti szempontú társadalmi innovációkon át a jövő közösségeiig és munkaerőpiacáig.

A május 5-én és 6-án megtartott konferencián a Savaria Egyetemi Központból Székely Klára egyetemi adjunktus a Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék Mérőeszköz és mérési gyakorlat kidolgozása smart fejlesztések iránti fogadási készség mérésére című projektjét ismertette.

Az oktató vezetésével folyó munkában részt vesz Kovács László egyetemi docens és Ziegler Zsolt adjunktus, a tanszék Márka- és Marketingkommunikációs Kutatócsoport tagjai, elsődleges partnerként a szombathelyi Önkormányzattal, a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesülettel, valamint a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve.

A program célkitűzése olyan kérdőívek készítése, tesztelése, valamint továbbfejlesztése, amelyekkel a konstruktőrök az okoseszközök felhasználóinak attitűdjét képesek vizsgálni.

A kutatócsoport elsőként az ápolási és gondozási területen az időskorúak fogadási készségét, valamint az ezekkel foglalkozó szakemberek – ápolók, gondozók, orvosok – segítő eszközökhöz való viszonyulását mérte.

A kifejlesztett mérőeszközök a piacok feltérképezését, illetve a lehetséges együttműködéseket is elősegítik azzal, hogy a közlekedésre, mezőgazdaságra, oktatásra és egyéb területekre létrehozott okoseszközöket használók jellemző viselkedésének mérésére is alkalmassá tehetők.

A Márka- és Marketingkommunikációs Kutatócsoport a projekt hozadékaként nemzetközi kapcsolatokat is épített.

Lenkai Nóra, a Savaria Egyetemi Központ rektori biztosa arról az általa megálmodott segítéSEK projekt részeként megvalósuló programról beszélt, amelyben hét tanító, illetve tanári szakos hallgató önkéntes munkában általános iskolás állami gondozott gyerekeket korrepetál a Gencsapátiban található Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézményben.

A Rotary Club Szombathely operatív koordinálásával futó projektben az egyetemisták a tevékenység folyamatos monitorozása mellett heti két órában végeznek mentorálást.

A hallgatók kiválasztása a jelentkezők interjúztatásával történt. Majd Pergelné Remete Eszter, a Pedagógiai és Pszichológiai Intézet egyetemi adjunktusa az első foglalkozás előtt felmérte a motivációikat, segítő munkához való hozzáállásukat, eddigi tapasztalataikat, általános stressz-szintjüket. Ezt követően a sajátos nevelési igényű gyerekekkel való bánásmód megkönnyítése érdekében tréninget tartott számukra.

Az egyes mérőeszközökön elért csoportszintű eredmények bemutatásából kiderült, a programba bevont hallgatókra a korosztályuk átlagához képest hétköznapi élethelyzetekben is jellemzőbb volt az önzetlen segítségnyújtás. Segítő attitűdjük magasabb értéket mutat a nemzetközi, valamint a külföldi egyetemi hallgatók átlagértékénél is. Esetükben erős értékként jelent meg az alkalmazkodás, a vezetés, a függetlenség és a támogatás, amelyek nagyban hozzájárulnak a segítő munka hatékonyságához. Stressz-szintjük a szakirodalmi adatokhoz viszonyítva kisebb volt: ez az alacsony stressz-észlelés és magasabb általános jól-lét állapot megfelelő alapot képez a segítő szerep hatékony biztosításához.

Az áprilisi hallgatói visszajelzések alapján a mentorprogram a közös tanuláson kívül rendszeresen tartalmaz beszélgetést és játékot is.

A program tapasztalatai alapján egyfajta kisokos is készül az önkéntes munkát vállaló hallgatók számára.