A legjobbak között is a legjobb lett

Kleinhappel Miklós | 2021.09.28.
A legjobbak között is a legjobb lett
Pipics János, ötödéves fizika–történelem szakos hallgató az idei, harmincötödik Országos Tudományos Diákköri Konferencia szekcióiban legkiválóbbnak bizonyult indulóknak szervezett OTDK Plusz konferencián – hallgatótársai szavazatai alapján – is első helyezést ért el. 

A 2021-es Országos Tudományos Diákköri Konferencia áprilisban megrendezett Fizika–Földtudományok–Matematika (FiFöMa) Szekciójában Pipics János Petrus Peregrinus, a mágnességtan atyja címmel ismertette kutatásának eredményeit. Hallgatónk pályamunkájával első helyezést ért el. Témavezetője Nagy Sándor egyetemi docens volt. 

Pipics János elmondta, az OTDK-ra készített dolgozatában egy tizenharmadik századi, mágnesességről szóló szöveget elemzett. 

„A szerző, latin nevén Petrus Peregrinus, francia szerzetes levél formájában írta meg tapasztalatait. Ő az egyik első gondolkodó, aki úgy vélekedett, a természet vizsgálata során elengedhetetlen a kísérletezés, művének első fele ezért ennek fontosságáról, a jó kísérletező képességeiről szól, majd bemutatja mágnessel végzett kutatásait és annak eredményeit. A részletes leírásból kiderül, hogy bár módszerei néhol furcsák, többségében azokat az eljárásokat alkalmazza, amelyeket egy mágnesességgel foglalkozó általános iskolai fizika órán a jelen pedagógusai. Peregrinus nevezte el a mágnes pólusait, s az addig csak kevesek által ismert jelenségre a kor ismereteinek megfelelő magyarázatot adott. Az írás második felében a szerzetes egy örökmozgót próbált megálmodni, amihez felhasználta a felfedezéseit is. Dolgozatomban lefordítottam a szöveget magyarra, górcső alá vettem a tartalmát, és összegyűjtöttem a szerzőről szóló magyar nyelvű munkákat. Utóbbiakat tartalmi és statisztikai elemzésnek vetettem alá, állításaikat alátámasztottam vagy kiegészítettem az eredeti szöveg alapján.”  

Pipics János az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első helyezést a megtiszteltetés mellett fontos megerősítésnek tartja, amely azt jelzi számára, hogy a középkori fizikát is érdemes kutatni.  

A szervezők idén újítással rukkoltak elő: az egyes szekciókban legjobban szereplő hallgatókat tudományos gálán történő részvételre hívják. Az OTDK Plusz című tanácskozás lehetőséget teremt arra, hogy az első helyezettek szervezett formában találkozzanak egymással és megismerjék egymás kutatási eredményeit, valamint közülük további elsők kerüljenek ki, ezzel újabb szintet képviselve az OTDK történetében. 

A járványhelyzet miatt online formában megrendezett OTDK után sokakban, így Pipics Jánosban is maradt hiányérzet: nem élhették át a személyes találkozás élményét és kapcsolatépítésre sem volt módjuk. Az OTDK Pluszt viszont afféle kárpótlásul is szolgálhat, ugyanis jelenléti formában rendezik meg. A FiFöMa szekcióra szeptember első hétvégéjén került sor Szegeden. 

„Nagyon jó hangulatú konferencia keretében adhattam elő eredményeimet. Az OTDK Pluszon az jelentett kihívást, hogy a prezentáció laikusok számára is közérthető bemutatására volt szükség. Úgy kellett felkeltenem a hallgatóság figyelmét, érdeklődését, hogy a kutatás legfontosabb üzenetét is továbbadjam. Mindebben előnyt jelentett, hogy tanár szakos vagyok: úgy próbáltam előadni a témát, mintha egy tanórán lennék, még kísérleteztem is. Az itt szerzett első helyezés azért különösen jóleső érzés, mert ezúttal nem a zsűri, hanem a többi résztvevő titkosan leadott szavazatai döntöttek az eredményekről.” 

Lenner Tibor egyetemi docens, a Földrajzi Tanszék vezetője Pipics János beszámolójához hozzátette: véleménye szerint a mostani megmérettetés nehezebb volt, mint az áprilisi, amikor a hallgatók szakmai testület előtt ismertették kutatási eredményeiket. Ezúttal nem csak az volt az elvárás, hogy a témában járatlan hallgatótársak kérdéseire is közérthető válaszokat adjanak, hanem hogy mondanivalójukat kutatásuk társadalmi gyakorlati hasznára hegyezzék ki. Lenner Tibor értékelése szerint az OTDK Plusz jó kezdeményezés, amelyen a résztvevők felnőtt kutatók módjára szerepeltek. 

Pipics János már az általános és a középiskolában is számos tanulmányi versenyen szerepelt és ért el előkelő helyezéseket. A Sárvári Tinódi Gimnáziumtól az iskola legkiválóbb végzős tanulójának adható Medvegy Antal-díjjal búcsúzott. Nem csupán a fizika és a történelem érdekli, az irodalmat is színvonalasan műveli: Felhős utakon és Csöpögő csap címmel eddig két önálló verseskötete jelent meg. Az egyetemi közösség aktív tagja: elnökhelyettese a történelem alapszakos és osztatlan tanári szakos hallgatók részére programok szervezése céljából 2019-ben megalakult ELTE SEK Történeti Diákműhelynek.  

(A fotón szereplők balról jobbra: Weiszburg Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, Lenner Tibor, Pipics János és Horváth Ákos egyetemi docens, a FiFöMa Szakmai Bizottság elnöke.)