A húszéves szombathelyi közgazdászképzést ünnepelték

Szöveg és fotó: Kleinhappel Miklós | 2019.05.22.
A húszéves szombathelyi közgazdászképzést ünnepelték

Az ELTE Társadalomtudományi Kar (TáTK) Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék ünnepi értekezletet tartott május 17-én, amelyen az egyetem és a kar vezetése, a tanszék partnerei, valamint egykori és jelenlegi munkatársai felidézték az elmúlt két évtized történéseit és szót ejtettek a jövőbeni ambiciózus tervekről is.

A rendezvényen elsőként prof. dr. Borhy László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora mondott köszöntőt, aki emlékeztetett, a Savaria Egyetemi Központ jogelőd intézményében, a Berzsenyi Dániel Főiskolán 1999-ben megalakult tanszék és az ELTE Bölcsészettudományi Karából a kétezres évek elején kivált és önálló karként tovább működött Társadalomtudományi Intézet élete két külön, ám egymással párhuzamos úton haladt, egészen az ELTE és a SEK 2017. február elsejei egyesüléséig, amikor „összenőtt az, ami összetartozott”. A TáTK ugyanis főleg a makrogazdasági folyamatokat kutatta és oktatta, a szombathelyi gazdasági tanszéken pedig a mikrogazdasági ismeretek oktatása folyt. Az elmúlt két év bebizonyította, hogy a budapesti és a szombathelyi képzések összetartoznak, hiszen egymás szerves részei lettek – méltatta a kar és a tanszék munkáját a rektor, hozzátéve, a város szülötteként nagy büszkeség számára, hogy a szombathelyi közgazdászképzés az ELTE keretein belül működik.

Dr. Juhász Gábor, a TáTK dékánja arról beszélt, hogy az ELTE és a SEK házasságakor nyolcvan közgazdászhallgató tanult Szombathelyen, ez a szám mára kétszázötvenre emelkedett, és a dinamikus növekedés az idei általános felvételi eljárás jelentkezési adatait látva folytatódni fog. A dékán elmondta még, hogy a Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék oktatóinak kutatási tevékenysége egyre erősödik, mind több rangos publikációt tudhatnak magukénak, ami azt jelenti, hogy az ELTE-minőséget, amelynek teljesítése a két intézmény csatlakozásakor fontos célkitűzés volt, a tanszék elérte.

Dr. Németh István, az ELTE szombathelyi ügyekért felelős koordinációs rektorhelyettese köszöntőjében kifejtette, az ELTE és a SEK egyesülésének az volt a célja, hogy az egyetemi központ „ki tudja teljesíteni a küldetését, amire hivatott”. Az intézmény fejlesztési stratégiájának négy pillére közül az egyik a gazdaságtudományi képzési terület erősítése volt, a rektorhelyettes szerint a bő két éve elkezdett munka most, a duális turizmus–vendéglátás alapszak szeptemberi indításával ért révbe. „2017-ben megérkezett Szombathelyre Magyarország legerősebb egyeteme, elhozta azt a potenciált, amellyel tudásalapúvá tudja alakítani a régiót. Ennek egyik mintapéldája a gazdaságtudományi képzési területen robbanásszerűen megnövekedett hallgatói létszám” – mondta dr. Németh István.

Dr. Varga Imre tanszékvezető úgy vélekedett, a szombathelyi közgazdászképzés jelentős szerepet játszott a város és a megye gazdaságának fejlődésében. A tanszéken húsz év alatt körülbelül ezerötszázan szereztek diplomát, az itt végzett hallgatók a bankoktól az önkormányzatokig számos területen dolgoznak. Dr. Varga Imre az elmúlt két évtized főbb történéseit felidézve elmondta, az alapító prof. dr. Törzsök Éva és akkori kollégái munkájának köszönhetően a kezdetekben a gazdálkodási és menedzsment szakon kívül nemzetközi kommunikáció és idegenforgalmi szakmenedzser képzés folyt a tanszéken. A dr. Sipos Zoltán tanszékvezető nevével fémjelzett 2002–2007 közötti öt év „a konszolidáció időszaka és a képzés aranykora” volt. Ezt követően „a megfelelő szervezeti fejlesztések és a demográfiai helyzet” miatt csökkent a hallgatói létszám. A tanszékvezető szavai szerint az ELTE-csatlakozás óta eltelt több, mint két év sikertörténet a tanszék életében: megháromszorozódott a hallgatói létszám, magasan képzett szakemberekkel bővült az oktatói állomány, sikeres akkreditációt követően szeptemberben indul a duális turizmus–vendéglátás alapszak, jelenleg akkreditálás alatt van a vállalkozásfejlesztés mesterképzés, amely az elképzelések szerint 2020-tól indul, a pénzügy–számvitel alapszakkal együtt. A tervek között szerepel a duális képzés meghonosítása a gazdálkodási és menedzsment szakon is, már 2019/2020-as tanév második szemeszterétől. Dr. Varga Imre hangsúlyozta, mindezzel Szombathelyen nagyon erős lesz gazdaságtudományi képzési portfólió. A tanszékvezető rámutatott, a tanszék a fentieken kívül az elmúlt két évben szakmai napokat és tudományos konferenciákat szervezett, publikációs kötetet adott ki és tudományos kutatócsoportot hozott létre.

Dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere köszöntőjében egyebek mellett azt hangoztatta, hogy egy város jövője felsőoktatása minőségétől függ. A városvezető kiemelte, a vasi megyeszékhely fejlődő felsőoktatást tudhat magáénak.

Dr. Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, húsz éve a Berzsenyi Dániel Főiskolán a régió munkaerő-piaci igényére reagálva létrejött az újfajta tudományt és minőséget jelentő gazdasági tanszék, hasonlóan ahhoz, ahogy most a duális turizmus–vendéglátás alapszak indulása történik. Az elnök emlékeztetett, Vas megyében piacvezető fürdőlétesítmények találhatók, itt nyílt meg az ország első vidéki ötcsillagos szállodája, országszerte kedvelt turisztikai célpont például az Őrség, és számos kulturális örökség található a megyében, ezért „világos igény” fogalmazódott meg a képzés indítására. Köszöntőjét követően dr. Majthényi László a szombathelyi közgazdászképzés megalapításának huszadik évfordulója alkalmából a megyei közgyűlés nevében oklevelet adott át dr. Varga Imre tanszékvezetőnek.

Dr. Sipos Zoltán egykori tanszékvezető kinevezésére emlékezve elmondta, gazdag örökséget kapott és kiváló kollégák közé került. „A felsőoktatás csapatsport” – méltatta a tanszék gárdáját, amelynek tagjai között olyan erős volt a csapatszellem, amelyre csak a sportklubokban látott példát. Dr. Sipos Zoltán szerint a szombathelyi közgazdászképzés az ELTE keretében sikerre van ítélve, és azt kívánta, hogy azok, akik részt vesznek benne, érezhessék azt, amit ő is érez, hogy tettek valamit.

A köszöntőket követően az ELTE rektora Eötvös Loránd-emlékérmeket adott át.

Elsőként dr. Sipos Zoltán egykori tanszékvezető főiskolai tanárnak, a közgazdaságtudomány kandidátusának, a Milton Friedman Egyetem Gazdálkodás és Marketing Tanszék vezetőjének, amely felelős a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás és a nemzetközi gazdálkodás és gazdaság mesterszak szakmai munkájáért. Méltatása szerint dr. Sipos Zoltán vezetői tevékenységének ideje alatt a tanszék óriási létszámú évfolyamokban képzett közgazdászokat gazdálkodási, valamint nemzetközi kommunikáció és idegenforgalmi szakmenedzser szakokon. A gazdálkodási és menedzsment alapszak akkreditációját irányítása mellett valósította meg a tanszék.

Ugyancsak Eötvös Loránd-emlékérmet vehetett át dr. Stipkovits Ferenc, nyugalmazott főiskolai docens, aki a tanszék alapításától kezdve tagja volt a tanári karnak, a 2006/2007-es tanévtől dr. Sipos Zoltántól vette át a tanszék irányítását. Dr. Stipkovits Ferenc több szaktudományos könyv szerzője, oktatói, honismereti, szervezői tevékenységét számtalan kitüntetéssel ismerték el, az intézményt és a tanszéket érintő szervezeti változások során a szakmai fejlődés és az oktatási színvonal következetes segítője volt.

Eötvös Loránd-emlékérmet kapott még dr. Rádi Szelman Hamadi, nyugalmazott főiskolai tanár, aki szintén a tanszék alapításától kezdve tagja volt az oktatói gárdának. Dr. Rádi Szelman Hamadi a közgazdaságtan és a statisztika tantárgyak oktatása során a tanszék valamennyi szakán oktatta a hallgatókat, jelenleg óraadó tanár. Szakmai publikációinak többsége a statisztika témakörének meghatározó szakirodalma.

A húszéves szombathelyi közgazdászképzést ünnepelték

A húszéves szombathelyi közgazdászképzést ünnepelték

0

/

0

0

/

0