Új helyen a különleges idegen nyelvi gyűjtemények

Szöveg és fotó: Kleinhappel Miklós | 2019.03.08.
Új helyen a különleges idegen nyelvi gyűjtemények

Nyugat-Dunántúl legnagyobb, öt gyűjteményt tartalmazó idegen nyelvi állományával büszkélkedhet a Savaria Egyetemi Központ (SEK) könyvtára, amelyek egy helyen, a létesítmény második emeletén kaptak helyet, február 20-án pedig ünnepélyesen átadták őket az olvasóknak.

Mint ismeretes, tavaly nyáron a SEK D–épületéből az oktatás a Károlyi Gáspár térre költözött. Mivel az angol, német és orosz nyelvű könyvek gyűjteményei és a Hadrovics-könyvtár is a Berzsenyi téri épületben voltak, azokat is át kellett költöztetni. Ugyanez volt a helyzet a korábban a szélesebb nyilvánosság előtt zárva tartott Pável Ágoston-emlékszobával, benne egyebek mellett a nyelvész eredeti íróasztalával, könyvszekrényével és hagyatékával.

Az idegen nyelvű köteteket a SEK könytárának második emeletén helyezték el a könyvtár munkatársai, ahol tanulásra és kikapcsolódásra egyaránt alkalmas közösségi teret is kialakítottak. Itt kapott helyet még a Pável Ágoston-emlékszoba, amely immár nyitott, bárki megtekintheti.

Az ELTE SEK Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ (BDPK), a Szombathelyi Szlovén Önkormányzat és az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Savaria Könyvtár és Levéltár szervezésében megrendezett ünnepélyes átadón Pável Ágoston lánya, Pável Judit is részt vett.

Köszöntőjében dr. Németh István, az ELTE szombathelyi ügyekért felelős koordinációs rektorhelyettese, a BDPK igazgatója elmondta, a SEK az elmúlt évek hullámvölgyéből fel tudott állni, ezt jelzi az is, hogy tavaly 26 százalékkal több elsős kezdhette meg tanulmányait az intézményben, mint egy évvel korábban. Ha a kedvező tendencia folytatódik, a szombathelyi felsőoktatás két év múlva újra olyan rangos pozícióban lesz, mint amilyenben a '80-as években volt. A D–épületet, amelynek gazdaságos fenntartását nem tette lehetővé a hallgatói létszám, a jövőben partnereivel együttműködve bevételt hozó tevékenységekkel tölti meg az egyetem. Az oktatás és az idegen nyelvi gyűjtemény a nagy berzsenyis korszakot szimbolizáló Károlyi Gáspár térre került, abba az épületállományba, ahonnan a korábbi sikeres korszak indult. Dr. Németh István számára ezért az átadóünnepség a múltat és az újjászületést is jelenti. A rektorhelyettes emlékeztetett: a szombathelyi felsőoktatás a 2019/2020-as tanévben ünnepli hatvan éves évfordulóját, amelyre a Savaria Egyetemi Központ rendezvénysorozattal készül.

Horváthné dr. Molnár Katalin, a BDPK igazgatóhelyettese beszédében hangsúlyozta, az egyetemi könyvtár az idegen nyelvi kötetek között két olyan tudós, Pável Ágoston és Hadrovics László szellemi örökségét is gyűjteményében tudhatja, akik ezer szállal kötődtek a régióhoz, és „életművük a legjobb példa arra, hogy a szoros kapcsolatban élő, ám eltérő népek, nemzetiségek, nyelvek és kultúrák csak gazdagodhatnak ebben az együttélésben”. Az igazgatóhelyettes felhívta a figyelmet arra, hogy Pável Ágoston műfordító tevékenységével hozzájárult ahhoz, hogy a környékünkön élő népek mélyebben ismerhessék és érthessék meg egymást. Hadrovics Lászlóról, aki „pontosan tudta, mekkora jelentősége van egy gondosan válogatott könyvgyűjteménynek”, elhangzott: amikor 1996-ban az akkori Berzsenyi Dániel Főiskolának adományozta szakkönyv- és folyóirat gyűjteményét, tisztában volt vele, hogy a térségben élő horvátok, szlovénok helyben történő felsőfokú képzése mekkora megtartó erővel bír, és azzal s tisztában volt, hogy csak ezeknek a képzéseknek a gondozása mellett várható el, hogy a határon túli magyarság is hasonló képzésben részesüljön.

M. Kozár Mária, a Szombathelyi Szlovén Önkormányzat és a Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület nevében az emlékszobáról szólva elmondta, az elsősorban Pável Ágoston filológiai munkásságának állít emléket. A falon található öt, szlovén és magyar nyelvű tabló Pável életútját, nyelvészeti, költői, irodalomtörténeti, műfordítói és kultúraközvetítő munkásságát, valamint a róla elnevezett intézményeket és kulturális csoportokat mutatja be. A tablók előtt áll Pável Ágoston mellszobra, amelyet még életében, 1943-ban Kühár Ferenc fiatal muravidéki szobrászművész készített. Íróasztalának üveglapja alatt többek között Pável fő műve, A hazai szlovén (vend) nyelvtan kézzel írt kézirata, egy szerb népballada eredetije és Pável cirill betűs kézírása látható. A könyvszekrény középső, üvegajtós részében Pável jelentősebb publikációi kaptak helyet. A szekrény jobb és bal oldali, zárt ajtajai mögötti polcokon szláv nyelvészeti tanulmányok, Pável-fordítások, értékelések, valamint magyar, szlovén, szerb és német nyelvű szakkönyvek állnak.

Pável Ágoston lánya, Pável Judit arról beszélt, hogy a könyvszekrényt és az íróasztalt 1929 után vásárolták a szülei. Pável Ágoston utóbbin javította a diákok dolgozatait, írta a Vasi Szemle szerkesztéséhez szükséges leveleit és fordításait, tanulmányait. A könyvszekrényt Pável tudományos könyvei, dedikált verseskötetei, folyóiratai töltötték meg, sőt kicsinek is bizonyult nekik. A második világháború után aztán a pesti, a debreceni és a szegedi egyetem szlavisztikai tanszékei kaptak könyveket a gyűjteményből, a hatvanas években pedig a muraszombati könyvtár kért egy nagy szállítmányt. 1945 és 1950 között a Pável-házban lakó szovjet tisztek másra használták a könyvszekrényt, ami emiatt később javításra szorult.

A rendezvényen Pável Ágoston A csodák idelenn születnek! című versét két hallgató szavalta el, magyarul Korán Dóra, szlovén fordításban Regina Labritz.

Új helyen a különleges idegen nyelvi gyűjtemények

Új helyen a különleges idegen nyelvi gyűjtemények

0

/

0

0

/

0