Tanító szak horvát és szlovén specializációval is

Szöveg és fotó: Kleinhappel Miklós | 2019.03.14.
Tanító szak horvát és szlovén specializációval is

Régi igény a szombathelyi tanítóképzés nemzetiségi programokkal való bővítése. Az ELTE SEK Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ (BDPK) oktatói szlovén és horvát kollégáikkal dolgoznak ennek érdekében.

Ahogy arról korábban beszámoltunk (Egységes kárpát-medencei oktatási tér kialakítása a cél – 2019. február 22.) az EFOP-3.4.3-16-2016-00022 számú, QUALITAS Minőségi felsőoktatás-fejlesztése Sopronban és Szombathelyen című projekt Kárpát-medencei oktatási tér alprogramjának keretében a BDPK a Maribori és az Eszéki Egyetemmel közösen munkálkodnak.

A projekt célja egyebek mellett, hogy Szombathelyen a tanító szak specializációi horvát és szlovén nemzetiségi specializációkkal bővüljenek.

Február 28-án és március 1-én a projekt második workshopján a szlovén partnerintézmény, a Maribori Egyetem képviselői érkeztek a BDPK-ba, hogy egyeztessék az együttműködéssel kapcsolatos feladatokat. Itt volt másokon kívül a Pedagógiai Kar jelenlegi és korábbi dékánja.

Az ELTE SEK Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ képzéseinek nemzetközi környezetbe való beágyazottságát bizonyítja, hogy a magyarországi horvátság, illetve szlovénség pedagógusképzés iránt érdeklődő fiataljainak nagy része a BDPK-t választja felsőoktatási tanulmányai helyszínéül. Jó részük a diploma megszerzése után pedagógusként ebben a közegben, nemzetiségi oktatásban helyezkedik el, az ő tanítványaik egy része ismételten megjelenik a „nemzetiségi körforgásban”, Szombathelyre jön horvát vagy szlovén nyelvet és irodalmat tanulni. Így a BDPK hallgatóinak nagy része közvetlen kapcsolatban áll a magyarországi horvátsággal és szlovénséggel, valamint azok intézményrendszerével.