Szép magyar beszéd verseny (házi forduló)

Szép magyar beszéd verseny (házi forduló)
03/20

2019. március 20. 16:00 - 18:00

Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. B008 Tanácsterem

03/20

2019. március 20. 16:00 - 18:00

Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. B008 Tanácsterem


A felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyének országos döntőjét 2019. május 17-én rendezi meg Esztergomban a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszíne.

A verseny célja: az anyanyelvi nevelés és beszédkultúra fejlesztése, a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség ösztönzése.

Házi válogatónkon szeretnénk rátalálni azokra a hallgatókra – tanító, tanár szakos –, akik szépen hangzó, kifejező szövegmondásukkal méltóképpen képviselhetik egyetemünket az országos vetélkedésen. Idén 2 hallgatót küldhetünk a döntőre (1 tanár és 1 tanító szakost).

A versenyfeladat: Egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő és értető (de nem színészi) élőszóbeli bemutatása, felolvasása; elsősorban a 20-21. századi, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes széppróza termékeiből. A szöveg ne haladja meg a három (3) percet; a választott szöveg ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmű vagy annak valamely részlete legyen.

 

A házi versenyt 2019. március 20-án 16 órakor rendezzük meg a B-ép. B008-as Tanácstermében.

 

Dr. Czetter Ibolya                                                       Dr. Hajba Renáta
tanszékvezető főiskolai tanár                                    adjunktus    
Magyar Irodalomtudományi Tanszék                        Magyar Nyelvtudományi Tanszék
            
                                   Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ