Pedagógusok és tanítványaik a Tömördi Madárvártán

Dr. Gyurácz József - Fotó: ELTE TTK Savaria Biológia Tanszék | 2018.10.23.
Pedagógusok és tanítványaik a Tömördi Madárvártán

A régió közoktatása és a szombathelyi biológiatanár képzés 1998 óta rendszeresen épít a Tömördi Madárvárta által kínált oktatási és nevelési lehetőségekre. Az idei őszi program során is minden munkanap legalább egy óvodás vagy iskolás csoport csatlakozott a nemzetközi jelentőségű madárvonulás-kutató állomás tudományos programjához, amelyet a Magyar Madártani Egyesület Vas megyei Csoportja és a Savaria Biológiai Tanszék közösen szervez.

A madarakkal kapcsolatos tudományos eredmények alapján lényegesen többet tudunk a madarak elterjedéséről, viselkedéséről, állományváltozásuk okairól, mint más állatokéról. Ez biztosítja azokat a tudományosan igazolt ismereteket, amik a madarakon keresztül a szélesebb körű természetismeret (viselkedésökológiai, közösségökológiai, etológiai, evolúcióbiológiai, konzervációbiológiai, biogeográfiai ismeretek stb.) oktatását lehetővé teszi. Ezért is építettük be a madárvárta vizsgálati területét, valamint kutatási és természetvédelmi programjait a szombathelyi biológiatanár képzésbe. A madárgyűrűzési bemutató óvodás korú és kisiskolás gyermekek számára is lehetőséget ad a fajismeret bővítésén túl a madárral való „személyes” találkozásra, a meggyűrűzött madár szabadon engedésére, pozitív természeti élmény átélésére. A madárvártán eltöltött néhány nap és az ott elvégzett fizikai és szellemi munkák a felső tagozatos, középiskolai, valamint az egyetemista korosztály önellátásra, csapatmunkára, együttműködésre és felelősségtudatra nevelésében is hatékony eszköznek bizonyultak.

Évente, szervezett keretek között több száz, elsősorban Vas megyei óvodás és diák szerez egy életre szóló pozitív élményt növényekről, állatokról a Tömördi Madárvártán. A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ keretében megújuló szombathelyi tanárképzésnek is kiemelt feladata kell, hogy legyen az új szakmódszertani megoldásokat alkalmazó természettudományos tanárképzés, mert alapos természetismeret nélkül nem alakulhat ki sem az ember természet iránti szeretetét és tiszteletét megalapozó pozitív érzelmi beállítódás, sem a társadalom hosszútávon fenntartható fejlődését szolgáló tudatos életvitel, sem a természet védelmét segítő cselekvő magatartás. E feladatunk megoldása szolgálja az „EFOP-3.4.3-16-2016-00022 „QUALITAS” Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán” című pályázati tevékenységünk eredményes megvalósítását is, mert a pályázat keretében kötelezően teljesítendő az ENSZ tizenhét fenntartható fejlődés céljaiból legalább kettő. Az egyik ilyen, tanterveink és terepgyakorlataink keretében teljesíthető cél a „15. Fenntartható földhasználat (…, valamint a biodiverzitás csökkenésének megállítása.)”.

Pedagógusok és tanítványaik a Tömördi Madárvártán

Pedagógusok és tanítványaik a Tömördi Madárvártán

0

/

0

0

/

0