Kárpátalján a biológusok – Folytatódott az együttműködés

SEK | 2019.07.17.
Kárpátalján a biológusok – Folytatódott az együttműködés

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00022 projekt Kárpát-medencei oktatási tér alprogramjának újabb tervezett programja valósult meg a közelmúltban.

Az alprogramban résztvevő négy kárpát-medencei felsőoktatási intézmény konkrét együttműködése a 2018 májusában megszervezett közös terepgyakorlattal indult, melyről beszámoltunk a múlt évben.

A biológiatanárok gyakorlati képzését szolgáló együttműködés részeként ez év júniusában két oktatónk, Dr. Gyurácz József és Dr. Szinetár Csaba tett látogatást a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A szakmai látogatás konkrét célja a Kárpátalji Főiskola Biológia Tanszéke által szervezett három terepgyakorlati programon való aktív részvétel volt.

A „Kárpát-medencei oktatási tér” nevet viselő, több éves közös program részeként a Kárpáti Bioszféra Rezervátum négy konkrét területére sikerült eljutni oktatóinknak a partnerintézmény oktatóival és hallgatóival (Szinevéri Nemzeti Park, Fekete-hegyi,- illetve a Gyulai-hegyi Természetvédelmi Területek, valamint a Nagydobronyi Vadrezervátum). Örömteli, hogy azok a hallgatók is jelen voltak a mostani programon, akiket a múlt évben itt a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén szervezett programnak is résztvevői voltak.

A módszertani tapasztalatcsere mellett a fő cél a Kárpát-medence élő természeti értékeinek megismerése és megismertetése. Az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ Savaria Biológia Tanszéke által elindított program célja a Kárpát-medence élő természeti értékeinek megismertetése a Kárpát-medence leendő biológiatanáraival és terepbiológusaival.

Természetesen messze nem előzmények nélküli e program. A Szombathelyen folyó képzésnek kezdetektől egyik erőssége volt a terepgyakorlati képzés, melynek hosszú éveken keresztül fontos részét képezték a korábbi Növénytani Tanszék erdélyi terepgyakorlatai. Az EFOP-3.4.3-16-2016-00022 projekt keretében nyílt először lehetőség arra, hogy a tanszék immár határon kívüli felsőoktatási intézményekkel közösen valósítsa meg programjait.

A mostani kárpátaljai utazás várható folytatása lehet egy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia Tanszékével közösen szervezett jövő évi hallgatói terepgyakorlat. Bár jelen pályázat keretében a múlt évihez hasonló nagyszabású közös gyakorlatra már nincs lehetőség, de az eddigi eredmények arra ösztönözik a Savaria Biológia Tanszéket, hogy megkeresse a folytatás lehetőségeit.

A most megvalósult közös program koordinátorai Dr. Kolozsvári István és Dr. Kohut Erzsébet kollégák voltak, akiknek ezúton is köszönet a tartalmas programért.