Innovatív szemlélet és hagyományokra épülő fejlődés

Szöveg és fotó: Kleinhappel Miklós | 2019.09.10.
Innovatív szemlélet és hagyományokra épülő fejlődés

Az ELTE elsőként idén is Szombathelyen nyitotta meg az új tanévet. Az Agora – Savaria moziban szeptember 4-én megtartott ünnepségen elmondott beszédében Borhy László rektor úgy vélekedett, hogy egyebek mellett az innovatív szemlélet és a hagyományokra épülő fejlődés teszi sikeressé a Savaria Egyetemi Központot, és hatékonyan támogatja az ELTE-hez történő integráció folyamatát.

Szerda délelőtt megtelt elsőévesekkel a mozi nagyterme, akiket a gólyaheti programsorozat keretében a beiratkozás adminisztratív kötelezettségét követően az ünnepségen Szombathely városa, valamint az egyetem polgáraivá fogadták, és akik a hagyományok szerint ünnepélyes esküt tettek. A rendezvényen az intézmény nyolc egykori hallgatója gyémántdiplomát vett át.

Borhy László, aki nem csak az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektoraként, hanem Szombathely város szülötteként is üdvözölte az elsőéveseket, ünnepi köszöntőjében elmondta, a háromszáznyolcvanöt éves intézmény névadója halálának századik évfordulójára jubileumi rendezvénysorozat keretében emlékezik. A rektor hozzátette, hogy a „fiatalabb, de annál tevékenyebb” Savaria Egyetemi Központ pedig megalapításának hatvanadik évfordulóját ünnepli ebben a tanévben. Borhy László hangsúlyozta, hiába ez a nagy korkülönbség, az egyetem büszke lehet a SEK-re, hiszen a várakozásokat is meghaladó sikerességgel nőtt fel a három évvel ezelőtt megkezdett integráció feladataihoz.

A rektor a szombathelyi eredményeket sorolva elsőként az ELTE új szombathelyi egységeként tavaly megalakult Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központot (BDPK) méltatta, amelynek létrejöttét az egyetem Szenátusa azért támogatta, mivel felismerte, hogy a huszonegyedik század dinamikus környezetében a legnagyobb szükség jól felkészített pedagógusok képzésére van. A BDPK kiemelet szerepet vállal a nyugat-dunántúli régió pedagógusokkal történő ellátásában, a pedagógusképzés egységes elvek szerinti kezelésének szombathelyi kialakításában és a Berzsenyi 2.0 projekt révén a pedagógusképzés megújítását célzó digitális módszertani elemek kipróbálásában, elemzésében, hangzott el.

Az idei felvételi adatokról szólva Borhy László felhívta a figyelmet rá, hogy a SEK-re felvételt nyert hallgatók között a pedagógusképzési terület megőrizte vezető szerepét, valamint jelentősen erősödtek a közgazdászképzések, amelyekre a felvettek negyede jelentkezett. Az ELTE szombathelyi campusa kiemelt figyelmet fordít képzési kínálatának fejlesztésére, amelynek egyik aktuális eredménye, hogy a tanév második félévétől gazdálkodási és menedzsment, valamint turizmus és vendéglátás alapszak indul duális formában. A rektor kiemelte: az idei jelentkezési és felvételi eredményeket tekintve a SEK-nek nincs oka aggodalomra, a felvételt nyertek összlétszáma a tavalyihoz hasonlóan magas volt, ahogy a bekerüléshez szükséges ponthatárok sem csökkentek. Ez – tette hozzá Borhy László – igaz a folyamatosan induló felújítási projekteknek köszönhetően az épületek megújulására is.

A rektor úgy vélekedett, hogy egyebek mellett az innovatív szemlélet és a hagyományokra épülő fejlődés teszi sikeressé a Savaria Egyetemi Központot, és hatékonyan támogatja az ELTE-hez történő integráció folyamatát. Borhy László a siker kulcsát az egyetem oktatóinak, dolgozóinak saját hozzáállásában látja, nevezetesen abban, hogy képesek-e megőrizni a kezdeti lelkesedést. A rektor úgy látja, ebben Szombathelyen nincs hiány, de ha valaki elbizonytalanodik a célokat illetően, mindig támaszkodhat a kiterjedt ELTE-s közösségre.

Borhy László beszéde végén megköszönte a szombathelyi campus eddigi és újonnan felvett hallgatóinak bizalmát, ő maga pedig, mint mondta, az ELTE rektoraként és a város szülöttjeként szívből jövő elkötelezettséggel és a tudomány iránti alázattal végzi tovább a munkáját.

Németh István, az ELTE szombathelyi ügyekért felelős koordinációs rektorhelyettese az ünnepség házigazdájaként köszöntötte a jelen lévőket, elsőként a rendezvényen gyémántdiplomát átvevő nyugdíjas pedagógusokat, akik szavai szerint életükkel példát mutatnak. A jövőnk a múltunkban gyökerezik, hangsúlyozta Németh István, hozzátéve, hogy a gyémántdiplomás öregdiákok egy egész élet végigküzdése után is büszkén vállalják, hogy pedagógusok voltak. Ők nevelték, oktatták azt a generációt, amelynek nélkülük esélye sem lett volna az egyetemi képzésre. A rektorhelyettes az ELTE SEK jogelőd intézményének egykori hallgatóit arra biztatta, vegyenek részt az alumni rendezvényeken, és mutassák az utat a jelen egyetemistáinak.

Németh István az elsőévesekhez szólva rámutatott, nagy lehetőséget kaptak, hogy az ELTE-n tanulhatnak Szombathelyen, amelyet becsülettel, tisztelettel végzett munkával háláljanak meg. Majd a rektorhelyettes Szent-Györgyi Albertet idézte, amikor azt mondta, az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya és megismerje a jól végzett munka örömét, hogy megízlelje az alkotás izgalmát, és hogy megtalálja azt a munkát, amelyet szeretni fog. Az ELTE ezeket a gondolatokat minden képzésében magáénak vallja, hangsúlyozta Németh István, és arra kérte az elsőéveseket, hogy kérjék is számon őket az egyetemen.

Rónay Zoltán, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK) közelmúltban kinevezett dékánhelyettese beszédében emlékeztetett, hogy a kar a kezdetektől elkötelezett volt az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Savaria Egyetemi Központ integrációjának megvalósulása iránt. A csatlakozás tudományos fejlődést és a képzések bővülését eredményezte. A dékánhelyettes személyes gondolatokat is megosztott akkor, amikor elmondta, annak idején rektori megbízás alapján ő képviselte az ELTE-t az integrációs tárgyalások során, ezért számára külön öröm felszólalni a tanévnyitó ünnepségen, és látni, hogy a néha kilátástalannak tűnő küzdelmek nem voltak hiábavalók. Rónay Zoltán szimbolikusnak nevezte, hogy dékánhelyettesi szűzbeszédét éppen az ELTE szombathelyi campusának tanévnyitó rendezvényén mondhatja el, és mint fogalmazott, ebből a hosszú küzdelemből is azt tanulta meg, mint amit ELTE-polgárságának elmúlt huszonöt évéből, hogy a vita, a másik meggyőzése és nem legyőzése, az együttműködés mindig építő jellegű. A PPK ennek a gondolkodásmódnak az elsajátítását is kínálja a hallgatóknak, zárta beszédét a dékánhelyettes.

Kozsik Tamás, az ELTE Informatikai Kar dékánhelyettese ünnepi köszöntőjében a kar számára nagy lehetőségnek nevezte, hogy megjelenhetett képzéseivel Szombathelyen, ráadásul a gépészmérnöki képzést gondozó Savaria Műszaki Intézettel együttműködve. A dékánhelyettes értékelése szerint az informatikai és a műszaki képzések nagyon jól kiegészítik egymást az ELTE SEK-en, amelyből a hallgatók ugyanúgy profitálnak, mint az intézmény, hiszen ennek köszönhetően indulhat el például az a mesterképzés, amely a negyedik ipari forradalom kihívásaira készíti fel őket.

A köszöntők után az elsőévesek a hagyományok szerint ünnepélyes esküt tettek, amelyben megfogadták, hogy képességeik szerint megismerik és elsajátítják az egyetemes emberi kultúra értékeit, hivatásukra a legjobb tudásuk szerint felkészülnek, Magyarország és az egyetem szabályait megtartják, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Savaria Egyetemi Központ hagyományait megőrzik, valamint az egyetem oktatói, dolgozói, hallgatói iránt kellő tisztelettel viseltetnek.

A hallgatókat Puskás Tivadar címzetes egyetemi docens, Szombathely polgármestere köszöntötte, aki beszédében arra emlékeztetett, hogy értelmiséginek lenni megtiszteltetés, feladat és felelősség is egyben, hiszen ez nem csak az egyéni életüket, hanem a közösségét is meghatározza. A polgármester szavai szerint a jelen lévő fiatalok jól választottak, amikor az Eötvös Loránd Tudományegyetemre, annak is szombathelyi campusára jelentkeztek, hiszen a nagy múltú, rangos intézménynek és a kétezer éve folyamatosan lakott településnek gyökerei vannak, értékekkel bír, azokat tiszteli és szellemisége van. A vasi megyeszékhely élhető város, amely kikapcsolódási és szórakozási lehetőségeket is kínál a diákságának. Puskás Tivadar végül azt mondta a hallgatóknak, hogy mindig úgy gondoljanak vissza Szombathelyre, mint arra a városra, ahol érdemes volt diáknak lenni, és maradjanak itt dolgozni is.

A polgármester az elsőéveseket képviselő két hallgatót kézfogással Savaria polgáraivá fogadta. Majd Borhy László rektor az egyetemi polgárrá fogadás jelképeként kezet fogott az elsőéves hallgatókkal.

Az ünnepségen gyémántdiplomák átadására is sor került, amelyet azok vehettek át, akik a jogelőd intézményben hatvan éve szereztek oklevelet. Gyémántdiplomát kapott Dienes Sándorné, Bödör Ilona; Jancsó Józsefné, Kovács Gyöngyi; Kónya Lajosné, Horváth Magdolna; Kovács Gézáné, Benczik Franciska; Németh Istvánné, Rozmán Etelka; Szamosné Grabarits Anna; Szijártó Ernőné, Sőre Rozália; Zámbó Ferencné, Perger Erzsébet. Varga Tiborné, Töreky Rózsa oklevelét későbbi időpontban veszi át.

A rendezvényen közreműködött Kardos Laura hallgató, a Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd Verseny Kazinczy-díjas előadója, aki Nemes Nagy Ágnes A beszélgetésről című művéből olvasott fel részleteket. Felkészítő tanára Hajba Renáta volt.

A Gólyahét programjai után jövő hétfőn kezdődik el az oktatás az ELTE Savaria Egyetemi Központban.

Innovatív szemlélet és hagyományokra épülő fejlődés

Innovatív szemlélet és hagyományokra épülő fejlődés

0

/

0

0

/

0