Dr. Bariska Mihály-díj

Pályázati felhívás 2019

Az ELTE  Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ jogelődje (Berzsenyi Dániel Főiskola) székhelyén létrehozott Dr. Bariska Mihály Alapítvány pályázatot hirdet a Pedagógusképző Központ nappali tagozatának III.-IV. évfolyamos, osztatlan tanárképzés III. évfolyamos nyelv vagy nyelvészeti szakos hallgatói részére, a
Dr. Bariska Mihály -díj elnyerésére.

A díjazott 100.000,- Ft ösztöndíjban részesül.
A díjazott személyéről az Alapítvány Kuratóriuma dönt.
A díj átadására a BDPK tudomány napi ünnepségén kerül sor.

Pályázati feltételek:
•    Az utolsó két aktív félév tanulmányi átlaga 4,7 vagy e felett legyen.
•    A Kuratórium a döntésnél figyelembe veszi az egyetemi központ kulturális, tudományos, közéleti munkájában való részvételt.

A Pályázati Űrlap itt letölthető.
Beadási határidő: 2019.  november 12. déli 12 óra
A pályázatokat az ELTE Magyar Irodalomtudományi Tanszék adminisztrátorának ,Farkasné Márkus Erikának
személyesen kell leadni.

Szombathely, 2019.  november 4. 
dr. Czetter Ibolya, a kuratórium elnöke