SEK Bölcsészettudományi Centrum

SEK Bölcsészettudományi Centrum

SEK Bölcsészettudományi Centrum

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központjának Bölcsészettudományi Centruma (BTC) 2017. február 1-én jött létre a jogelőd Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karból. Az intézményi integrációnak köszönhetően a képzés alapvető szombathelyi szervezeti egységei a tanszékek. A Centrum ezek munkáját fogja össze. Az itt folyó oktatás középpontjában az általános és középiskolai tanárképzés áll, bölcsészet- és társadalomtudományi területeken. A BTC feladata ennek a több szervezeti egységet érintő felsőoktatási tevékenységnek a koordinálása. Mivel a képzés hátterében minden esetben magas szintű kutatómunka áll, ennek összehangolása, támogatása is a központ feladata. Ugyancsak a BTC foglalkozik a képzésben érintett budapesti karok, illetve az egyetem központi vezetésével való kapcsolattartással.

A BTC kiemelt feladatának tekinti a hallgatói munka támogatását. Ennek érdekében működteti a tehetséggondozás különböző formáit, lehetőséget biztosít az idegennyelvek elsajátítására, szerepet vállal a hallgatói mobilitás, külföldi részképzések szervezésében, segíti a hallgatók tudományos munkáját, továbbá teret ad a legkülönbözőbb művészeti aktivitásoknak. A Centrum különös figyelmet fordít a fogyatékkal élő hallgatók támogatására.

Munkatársak, elérhetőségek

Horváthné dr. Molnár Katalin PhD, főiskolai tanár
a Bölcsészettudományi Centrum vezetője

E-mail: horvathne.molnar.katalin@sek.elte.hu
Telefon: +36 94 519 620

Wagner Anikó, munkatárs

E-mail: wagner.aniko@sek.elte.hu
Telefon: +36 94 519 667

Barták Balázs, adjunktus munkatárs

E-mail: bartak.balazs@sek.elte.hu
Telefon: + 36 94 519 663